AEW

  • Peterburi tee 90f, Tallinn, Estonia 13816
  • info@aew.ee
  • +372 5230731

Association of Estonian Welders kohta

AEW MTÜ on keevitajate ja keevitusoperaatorite sertifitseerimisteenust ning keevitusprotseduuride inspektsiooni pakkuv ettevõte. Alates 2019. aastast oleme akrediteeritud standardi EVS-EN ISO/IEC 17024:2012järgi, 2022 . aastal laiendasime oma akrediteeringut standardi EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 järgi.

Hoiame individuaalset lähenemist igale kliendile, pürgides pakkuda kiiret ja täpset teenust, mis vastab keevitustööstuse nõuetele. AEW MTÜ realiseerib sertifitseerimistööde tegemisel sõltumatust ja objektiivsust, mis on kvaliteedi ja ohutuse tagamise valdkonna lahutamatu osa.

Tegevuse põhisuunad:

• Keevitajate sertifitseerimine (EN ISO 9606-1; -2; -3)
• Keevitusoperaatorite sertifitseerimine (EN ISO 14732)
• Keevitusprotseduuride inspekteerimine (EN ISO 15614-1; -2; EN ISO 15613)

welder-icons-1

Keevitajad

EN ISO 9606-1
EN ISO 9606-2
EN ISO 9606-3

operator-icons-1

Keevitusoperaatorid

EN ISO 14732

Inspekteerimine

EN ISO 15614-1
EN ISO 15614-2
EN ISO 15613